Frivillighuset er oprettet i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og har kontakt med omkring 300 flygtninge og indvandrere årligt. De hjælpes alle anonymt.

Omkring 80 frivillige, tilknyttet Frivillighuset i Fredericia, hjælper flygtninge og indvandrere med at blive en del af det danske samfund. Nogle hjælper dem i selve, Frivillighuset i Kraches Gaard, mens andre møder dem på forskellige uddannelsesinstitutioner ude i byen og på A2B Sprogskolen. Desuden kan I finde os på Social- og Sundhedsskolen som samtalepartnere og som lektiehjælpere efter aftale.

 

Vi har åbent i Frivillighuset i Vendersgade 63 mandag til torsdag mellem klokken 17.00 og 20.00, hvor alle flygtninge og indvandrere kan møde op og deltage i vores aktiviteter.  Vi har lukket i skolernes ferier.

 

Vi tilbyder:

 


Ildsjælsprisen 2015

For vort arbejde modtog vi i september 2015 Ildsjælsprisen. Ildsjælsprisen er Fredericia Kommunes anerkendelse af det lokale frivillige sociale arbejde i Fredericia. Socialudvalget skænkede i 2002 Ildsjælsskulpturen som en anerkendelse for det lokale frivillige sociale arbejde i Fredericia. Skulpturen er udført af Jens Galschiøt.

Udvalget ønsker at Ildsjælsskulpturen for et år ad gangen gives til en frivillig forening, der har ydet en særlig indsats.

 

 

 

 

 

Frivillighuset Fredericia